Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

2. Код за ЄДРПОУ: 05905591

3. Місцезнаходження: 49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 7

4. Міжміський код та телефон, факс: 0562 34-66-23  0562 34-66-23

5. Електронна поштова адреса zorya@zorya.dp.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www. zorya.dp.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 16 травня 2018 р., прийнято рiшення протоколом №67/4 про переобрання у наглядову раду Саєнко Оксану Миколаївну на наступний термін по закінченню попереднього терміну на ту же посаду. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими акцiями Товариства не володiє. Посада, яку займав протягом останнiх п'яти рокiв: З 2013 – перший заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" Стаж роботи 20 рокiв .
Строк обрання у наглядову раду - 3 роки.

Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 16 травня 2018 р., прийнято рiшення протоколом №67/4 про переобрання у наглядову раду Денисюк Наталiю Миколаївну на наступний термін по закінченню попереднього терміну на ту же посаду. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими акцiями Товариства не володiє. Посада, яку займав протягом останнiх п'яти рокiв: З 2010 – заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" Стаж роботи 40 рокiв
Строк обрання у наглядову раду - 3 роки.

Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 16 травня 2018 р., прийнято рiшення протоколом №67/4 про переобрання у наглядову раду Мельник Дмитро Сергiйовича на наступний термін по закінченню попереднього терміну на ту же посаду. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими акцiями Товариства не володiє. Посада, яку займав протягом останнiх п'яти рокiв: З 2013 – заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" Стаж роботи 27 рокiв
Строк обрання у наглядову раду - 3 роки.

Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 16 травня 2018 р., прийнято рiшення протоколом №67/4 про обрання незалежним членом наглядової ради Старчевiч Тетяну Леонiдiвну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими акцiями Товариства не володiє. Посада, яку займав протягом останнiх п'яти рокiв: З 2013 – Директор ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню" Стаж роботи 23 рокiв
Строк обрання у наглядову раду - 3 роки.

Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 16 травня 2018 р., прийнято рiшення протоколом №67/4 про обрання незалежним членом наглядової ради Карасьову Вiкторiю Валентинiвну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими акцiями Товариства не володiє. Посада, яку займав протягом останнiх п'яти рокiв: 2012-2017 – Генеральний директор ДСВ "Освiта", з 2017 по теперiшнiй час заступник директора ТОВ "Фiрма "Антологiя" Стаж роботи 37 рокiв
Строк обрання у наглядову раду - 3 роки.

 

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління                                                                                     Баркаров Юрій Андрійович

16.05.18 р.